Informace o očkování pro veřejnost v roce 2016

Od srpna do listopadu 2016 nabízelo Centrum očkování informace veřejnosti. Info stánky byly instalovány šestkrát na veřejném prostranství v Praze 4. Po celý den (od 9 do 18 hodin) zde odborníci z Očkovacího centra nabízeli praktické informace, informační letáky, konzultace i poradu.

Centrum očkování a cestovní medicíny Thomayerovy nemocnice nabízí možnost očkování a pečuje o klienty vyjíždějící  do epidemiologicky  rizikových oblastí nebo po návratu z nich.

Informační aktivity byly realizovány za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví pro rok 2016 (Název projektu: Podpora informovanosti veřejnosti o prevenci infekčních chorob; Rozhodnutí č. SOZ/10615/6306/2016).

 

Info stánky 2016Info stánky 2016