Informace o prevenci infekčních chorob a očkování

V roce 2018 navazujeme na projekt úspěšně realizovaný v předcházejících dvou letech. Cílem je široké veřejnosti zpřístupnit informace o závažnosti vybraných infekčních chorob a možnostech jejich prevence, včetně očkování. Důraz odborných informací je zaměřen na objasnění mechanismu imunizace očkováním.

Záměrem je pokračovat v osvětové a informační kampani, vzdělávání a poskytování informací prostřednictvím webových stránek, distribucí informačních letáků a info stánků umístěných ve stanovené dny na veřejném prostranství v Praze 4 a okolí.

Očkování je jednou z nejdůležitějších preventivních aktivit při ochraně proti infekčním chorobám.

Prostřednictvím webových stránek nabízíme možnost elektronického kontaktu se zkušeným lékařem, který bude osobně odpovídat na zaslané dotazy.

Informační stánky budou instalovány vždy po celý den v předem stanovených termínech na veřejném prostranství v Praze 4, Praze 12 a v prostorách DP Metro. K dispozici budou vytvořené tištěné materiály o infekčních nemocech, možnostech prevence a očkování. Zdravotníci zde budou osobně poskytovat odborné informace a odpovídat na dotazy.

Termíny a místa info stánků

  • 25.7.2018 – Thomayerova nemocnice (před vstupní branou), mapka
  • 15.8.2018  – Thomayerova nemocnice (před vstupní branou), mapka
  • 22.8.2018 – Sofijské náměstí, Praha, mapka
  • 26.9.2018 – Sofijské náměstí, Praha, mapka
  • 10.10.2018 – metro Roztyly, mapka
  • 24.10.2018 – Sofijské náměstí, Praha, mapka

Součástí projektu je také poskytování informací zaměřených na prevenci infekčních chorob u cestovatelů do rizikových oblastí.

Projekt je v roce 2018 realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví. Název projektu: Podpora informovanosti veřejnosti o prevenci infekčních chorob a očkování 2018.
Identifikační číslo projektu: 10937
Rozhodnutí č. SOZ/10937/6306/2018/1