Naše aktivity v médiích

Umístění infostánků na veřejném prostranství se setkává se zájmem veřejnosti. Hlavní roli hraje dostupnost. Lidé na stánek narazí při své každodenní cestě a pohodlně tak využívají kontaktu s odborníky, aby získali odpovědi na své otázky přímo od kvalifikovaných odborníků.

Velkou službu udělaly letáky se srozumitelně zpracovanými informacemi o základních druzích očkování a nejrozšířenějších nemocech. Velká část dotazů se týkala očkování dětí a specifik očkování ve vztahu k cestám do určitých zemí.

U infostánku byla osobně přítomná primářka MUDr. Stanislava ŠIMKOVÁ, která se věnuje infekčnímu lékařství, přenosným nemocem, pediatrii a cestovní medicíně. Na Infekčním oddělení pražské Thomayerovy nemocnice vede centrum očkování a cestovní medicíny. Zabývá se poradenstvím před cestou, vyšetření po návratu a rizikovým očkováním. Lidé tedy nemohli dostat fundovanější informace.

 

„Navzdory nesčetným averzím, které očkování v některých lidech po celém světě vyvolává, panuje mezi vědci shoda v tom, že v dalším výzkumu očkování je budoucnost zdravotnictví. Když se nám podaří lidskou imunitu naučit s nemocí bojovat, je to nejlevnější a pro organismus mnohem šetrnější způsob než léčba. Vědci se tak snaží najít očkovací látky na vše, co se dá.“

 

Informace o chystaných termínech a umístění stánků se objevila například v ranním vysílání Hitrádia City 93,7 FM dne 10.10.2018 a také v den posledního termínu stánku.

 

O infostáncích informovala také městská část Praha 12 na svém webu a na Facebooku.

 

 

Termíny a umístění stánků

  • 25.7.2018 – Thomayerova nemocnice (před vstupní branou), mapka
  • 15.8.2018  – Thomayerova nemocnice (před vstupní branou), mapka
  • 22.8.2018 – Sofijské náměstí, Praha, mapka
  • 26.9.2018 – Sofijské náměstí, Praha, mapka
  • 10.10.2018 – metro Roztyly, mapka
  • 24.10.2018 – Sofijské náměstí, Praha, mapka