Doporučili byste očkovat MMR dítě, když jeho matka, ročník 1984, je ve 4. měsíci těhotenství?

Pokud jde o dotaz ohledně očkování dítěte těhotné matky vakcínou MMR – živá vakcína proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, není známo, že by se dítě nemohlo očkovat.

Výňatek z příbalového letáku této vakcíny – Přenos vakcinálních virů

Přenos infekce spalniček a příušnic z očkovaných jedinců na vnímavé osoby nebyl zaznamenán. Je známo, že mezi 7. až 28. dnem po očkování dochází k faryngeální exkreci viru zarděnek a viru spalniček s maximem okolo 11. dne. Dosud však nebyla zaznamenána nákaza zarděnkami a spalničkami, která by byla způsobená takto vylučovaným virem. Přenos viru zarděnek na kojence mateřským mlékem i transplacentární cestou byl zaznamenán, aniž by došlo ke klinickému onemocnění.

Domnívám se, že tedy není žádný důvod  dítě těhotné matky neočkovat.