Zjistěte více o nemocech a očkování proti nim

Základní přehled nejrozšířenějších nemocí a možností prevence proti nim.

Očkování je jednou z nejdůležitějších metod prevence infekčních chorob a v budoucnosti nebude jinou metodou překonáno.

Jeho historie sahá daleko do minulosti, vždyť objevení první očkovací látky bylo před 200 lety. Používání očkovacích látek vedlo k vymýcení řady chorob a díky jemu se zachránily životy mnoha miliónů dětí i dospělých. Kromě zdravotních dopadů má očkování významný vliv ekonomický. Ten spočívá v eliminaci poklesu výdělku a tím i životní úrovně osob a jejich rodin vlivem dlouhodobé nemoci a pracovní neschopnosti. Pokles nemocnosti má pozitivní vliv na zátěž zdravotního systému s dopadem na šetření veřejných financí, významný je i dopad na snížení užívání antibiotik a tím zpomalení vzniku rezistence, clostridiových infekcí apod.

Profit z očkování mají i neočkovaní jedinci tím, že v proočkované populaci se přeruší šíření infekce mezi očkovanými a tím se výrazně snižuje riziko i pro neočkované osoby. Toto se nazývá kolektivní imunita. Očkovaní tak chrání ty, kteří nemohou být očkováni z důvodů zdravotních, snížení imunity nebo z finančních důvodů.

Očkování je v České republice upraveno Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, a dalšímu zákony a vyhláškami.

Tyto zákony vymezují povinná, pravidelná očkování a očkování při úrazech a nehojících se ranách a dále nepovinná, doporučená očkování prováděná na žádost fyzické osoby, která si přeje být očkováním chráněná proti infekcím, proti kterým je k dispozici očkovací látka.

Povinná očkování jsou vymezena očkovacím kalendářem a týkají se osob určitých věkových skupin, hlavně  dětí.

Nepovinná a doporučená očkování nejsou hrazena státem a umožňují individuální prevenci infekčních  chorob. Zájemce si je platí sám, někdy lze využít možností preventivních programů zdravotních pojišťoven.

Nejčastěji používané  vakcíny jsou:

  • proti chřipce
  • proti klíšťové meningoencefalitidě
  • proti meningokokovým invazivním onemocněním
  • proti hepatitidě A
  • proti hepatitidě B

Česká republika má i přes stoupající počet odpůrců očkování dobré výsledky v proočkovanosti dětí proti základním nemocem.