Nemoci

Nemoci, proti kterým je očkování povinné

 • Záškrt
 • Tetanus
 • Dávivý kašel
 • Virová hepatitida A
 • Dětská obrna
 • Zarděnky, spalničky, příušnice

Pravidelné očkování dětí se řídí vyhláškou č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem. Plošné očkování zahrnuje očkování proti devíti nemocem a provádí jej praktický lékař pro děti a dorost.

Povinné pravidelné očkování dětí

Plošné očkování dětí hexavakcínou proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, virové hepatitidě B, Haemophilus influenzae b a dětské obrně se provádí třemi základními a jednou posilující dávkou od 9. týdne (3. měsíce) věku.

i

Základní očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím se provede živou očkovací látkou, a to nejdříve první den patnáctého měsíce po narození dítěte. Přeočkování se provede 1 dávkou za 6 až 10 měsíců po provedeném základním očkování.

Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se provádí v 5. až 6. roce věku.

Přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně se provádí v 10. až 11. letech.

Nepovinné pravidelné očkování dětí

Pneumokoková onemocnění

U dětí se provádí očkování proti pneumokokovým nákazám neživou vakcínou. V indikovaném věku se jedná o plně hrazené nepovinné očkování. První dávku je možné aplikovat v identickém věku jako hexavakcínu.

Očkování proti HPV

Bezplatné nepovinné očkování proti HPV se provádí mezi 13. a 14. rokem života.

Tuberkulóza

Očkování se provede u dětí s indikacemi, které posoudí lékař novorozeneckého oddělení, případně registrující lékař pro děti a dorost. Na základě zákonným zástupcem dítěte a lékařem vyplněného dotazníku k definici rizika tuberkulózy, odesílá lékař dítě splňující indikace do pracoviště kalmetizace, kde je provedeno očkování.

HEP B

Základní očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek se provede jednou dávkou očkovací látky proti virové hepatitidě B nejpozději do 24 hodin po narození dítěte. Očkování těchto dětí dále pokračuje podle souhrnu údajů o přípravku hexavalentní očkovací látky

Další nemoci, proti kterým je očkování nepovinné

Očkování doporučují odborníci

 • proti chřipce
 • proti klíšťové meningoencefalitidě
 • proti meningokokovým invazivním onemocněním
 • proti hepatitidě A
 • proti hepatitidě B

Česká republika má i přes stoupající počet odpůrců očkování dobré výsledky v proočkovanosti dětí proti základním nemocem.

Celé znění vyhlášky 537/2006 naleznete na:

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=63208&nr=537~2F2006&rpp=15