Černý kašel, tetanus, záškrt

Černý kašel

Ve vyspělých zemích stoupá od 90. let počet onemocnění černým (dávivým) kašlem, odborně pertusí. Jde o bakteriální onemocnění, jehož zdrojem je nemocný člověk, který vylučuje bakterie dýchacími cestami. K přenosu proto dochází kapénkovou infekcí, nakažlivost je až 80%. Onemocnění je nebezpečné hlavně pro malé kojence, kteří nemají mateřské protilátky a dosud nejsou očkováni, proto jsou vysoce vnímaví. Nemoc u nich probíhá velmi těžce, často s komplikacemi, nejčastěji zápal plic, poškození mozku, nemoc může končit i úmrtím dítěte.

Pertussis

I když se hovoří o „dětské nemoci“, onemocnět mohou osoby všech věkových skupin. U osob nad 60 let narůstá výskyt komplikací a je proto pro ně též vysoce nebezpečná.

Onemocnění se projevuje na začátku jako běžný katar horních cest dýchacích – rýmou, kašlem, horečkou. U kojenců se po asi 10 dnech začne v dýchacích cestách tvořit hustý hlen, přestanou jíst, pít a nemohou dýchat. Nastupují vysilující záchvaty kašle, které často končí zvracením. Naproti tomu u dospělých onemocnění probíhá v mírné formě pod obrazem lehkého onemocnění dýchacích cest a pacient často ani netuší, že by se mohlo jednat o černý kašel.

V bývalém Československu se proti pertusi začaly nově narozené děti očkovat v r. 1958. Imunita po očkování, ale ani po proběhlém onemocnění není bohužel dlouhodobá, její přetrvávání se uvádí po očkování až 12 let, po onemocnění až 20 let.

Z průzkumů vyplývá, že zdrojem onemocnění pro novorozence a malé kojence jsou dospělé osoby, u kterých nákaza probíhá formou lehkého onemocnění dýchacích cest.

Další studie uvádí, že ve 42% případů onemocnění malých kojenců je zdrojem nemoci jejich matka a v 80% případů  onemocnění u těchto dětí cirkuluje nemoc mezi členy nejbližší rodiny, kteří jsou tak pro dítě rizikem.

Mladé ženy před plánovaným těhotenstvím stejně jako ostatní členové rodiny, kteří přijdou do styku s nově narozeným dítětem, by proto měli dostat posilující vakcínu proti černému kašli. To se týká i osob, které nebyly v minulosti očkovány, ať už nemoc prodělaly nebo ne.

Očkování

Kromě očkovací látky pro děti, která se podává jako součást kombinované vakcíny od 9 týdnů věku, je na trhu upravená očkovací látka pro starší děti a dospělé.

Tato vakcína je kombinovaná a kromě černého kašle chrání též proti tetanu a záškrtu, čehož lze s výhodou využít.

Očkování je doporučeno:

  • matkám před otěhotněním, nebo v prvních dnech po porodu
  • otcům a dalším členům rodiny ideálně před narozením dítěte
  • všem osobám pečujícím o děti do 12 měsíců věku /chůvy, personál kojeneckých ústavů/
  • zdravotníkům ošetřujícím novorozence, nedonošené děti apod.

Očkování je účinné též u starších osob nad 65 let a je jim rovněž doporučeno v případě, že jsou v kontaktu s kojencem v rodině.

Očkováním touto vakcínou lze s výhodou nahradit pravidelné přeočkování proti tetanu, ale její podání by mělo být po tomto očkování nejdříve za rok.

Vakcína je bezpečná a je účinným nástrojem ke snížení nemocnosti a úmrtnosti na černý kašel.

Očkování proti černému kašli je dobrovolné, placené a zájemci se mohou obrátit buď na svého praktického lékaře, nebo na nejbližší očkovací centrum.