Chřipka

Chřipka je vysoce nakažlivé onemocnění, jehož původcem je virus. Postihuje nejenom dýchací trakt, ale celý organismus. Od starověku postihuje lidstvo v epidemiích a pandemiích, které jsou provázeny vysokou smrtností, jde tedy o onemocnění velmi nebezpečné. Chřipkový virus dokáže mutovat, měnit svoji antigenní strukturu a tím i svoje vlastnosti, čímž se jeho nebezpečnost zvyšuje.

Flu Virus

K přenosu onemocnění dochází především kapénkovou infekcí a vzhledem k tomu, že virus dokáže přežívat řadu hodin na různých plochách -kliky, madla v dopravních prostředcích, telefon – je možný přenos i touto cestou.

Onemocnění postihuje hlavně školní děti a mladé dospělé, úmrtnost je nejvyšší u seniorů. Typické příznaky chřipky jsou – náhlý začátek, horečka až ke 40 stupňů se zimnicí a celkovou alterací, bolesti hlavy, svalů, kloubů. Po několika hodinách se objevuje suchý, dráždivý kašel, pálení v krku. Rýma na rozdíl od jiných viróz nebývá. Onemocnění trvá asi týden, kašel a únava přetrvávají do rekonvalescence. Nejčastějšími komplikacemi bývají zánět středního ucha, zánět vedlejších nosních dutin, zánět plic, původci komplikací bývají bakterie.

Sezonní chřipka představuje značnou hrozbu pro zdraví a život lidí s významným socioekonomickým dopadem. Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) postihuje každoročně 10 – 20% obyvatelstva, několik miliónů nemocných má těžký průběh onemocnění a kolem 500 000 lidí ročně nemoci podlehne. Většinou to jsou osoby ze skupiny vysoce rizikových – starší 65 let, děti do 5 let věku, těhotné ženy a lidé s chronickými nemocemi.

Očkování

Očkování je nejúčinnější prevencí tohoto onemocnění a vede ve všech věkových skupinách k významnému snížení výskytu onemocnění. U starších osob snižuje riziko úmrtí v souvislosti s nákazou chřipkovým virem až o 80%.

Proočkovanost proti chřipce v České republice je tradičně jedna z nejnižších na světě, dosahuje v průměru v populaci starší 20 let kolem 5%. Pro srovnání – v USA dosahuje proočkovanost populace 46%.

Příspěvek na očkování proti chřipce od zdravotních pojišťoven bývá v rámci různých balíčků a preventivních programů, u osob nad 65 let je očkování pojišťovnami hrazeno.