Dětská obrna

Dětská obrna (poliomyelitis) je onemocnění vyvolané virem patřícím do skupiny enterovirů, jsou známy tři typy viru. Zdrojem onemocnění je vždy člověk, který virus vylučuje stolicí dlouho po nákaze.

Známou a obávanou nemocí je dětská obrna již od starověku, od  konce 19. století se objevovaly epidemie, které postihovaly hlavně  děti. Největší epidemie v naší zemi proběhla v roce 1948, kdy onemocnělo více než 2000 lidí.

obrnaOnemocnění začíná nejčastěji horečkou, únavou, zvracením. Po několikadenním zlepšení stoupne znovu teplota, objeví se příznaky dráždění mozkových blan. U některých nemocných nemoc pokračuje do stadia svalových obrn, které bývají nejen na končetinách, ale postiženy mohou být i zádové a šíjové svaly. Až u 35% forem s obrnou svalů dochází k postižení svalů měkkého patra, nosohltanu s dýchacími obtížemi, může dojít k obrně dýchacího centra s nemožností dýchání. Bez speciální rehabilitace dochází k ochabnutí svalů, kontrakturám a deformitám končetin a páteře. Úmrtnost na formy onemocnění s obrnou byla až 10%.

Z historie je zajímavé, že zvýšený hygienický standard v evropských zemích na počátku minulého století přinesl zvýšený výskyt paretických forem (s obrnou).

Mnohaleté úsilí o eradikaci nemoci ze strany WHO (Světová zdravotnická organizace) dosáhlo mimořádných úspěchů. Od roku 1955 je k dispozici inaktivovaná Salkova vakcína a od roku 1957 živá Sabinova vakcína. U nás byla imunizace dětí zahájena v roce 1957 inaktivovanou a od roku 1960 živou vakcínou. Precizně vypracovaným a dodržovaným očkovacím plánem se podařilo u nás jako první zemi na světě přerušit šíření viru, tento plán převzala řada jiných zemí. Očkování je u nás povinné, očkují se děti dle věku v několika etapách současně v celé zemi. Doporučuje se přeočkování dospělých před cestou do zemí, kde se onemocnění dosud vyskytuje.

První zemí, kde se onemocnění nevyskytuje (polio-free) byla vyhlášena Amerika 1994, Evropa 2002. V případě dosažení celosvětové eradikace onemocnění se plošná vakcinace po 5 letech zastaví.