Meningokok

Invazivní meningokoková onemocnění

Závažná onemocnění – meningitida (zánět mozkových blan) a septikémie (celková infekce) s vysokou smrtností a častými trvalými následky u lidí, kteří onemocnění přežijí.

Původcem nemoci  je  bakterie Neisseria meningitidis , nejčastěji sérotypy A,B,C,Y a W135, přenos kapénkovou infekcí od nosičů, u kterých patogen osídluje horní cesty dýchací.

meningitis

Ohroženy jsou nejvíce děti v předškolním věku a dospívající mládež v souvislosti s nástupem do nového kolektivu (jesle, školky), pobyt v přeplněných prostorách (diskotéky) apod. Ohrožení jsou rovněž cestovatelé v oblastech s vysokou incidencí onemocnění (pásmo meningitid v Africe) a ti, kteří se pohybují v místech s vysokou koncentrací lidí (dopravní prostředky, trhy).

Onemocnění je nebezpečné svým rychlým průběhem, kdy o záchraně nemocného rozhoduje hlavně rychlost, s jakou je zahájena léčba. Dalším nebezpečím jsou necharakteristické příznaky v začátcích nemoci, kdy je možná záměna s horečnatou virózou, chřipkou apod.

Úmrtnost onemocnění dosahuje i ve vyspělých zemích až 14%, u přeživších osob nemoc často zanechává trvalé následky – hluchota, poškození mozku, selhání ledvin, ztráty končetin, epilepsie, obrny apod.

 

Prevence meningokokových onemocnění – očkování

Nejlepší způsob boje proti této nemoci je očkování, které organismus připraví na obranu proti nebezpečné bakterii.

Neisseria_meningitidis

Na trhu je v současné době několik typu vakcín, které chrání proti jednomu nebo více sérotypům meningokoka. Očkovat se mohou již děti od 2 měsíců věku monovalentní vakcínou proti meningokoku B nebo C, tetravalentní vakcína – proti 4 typům meningokoka se podává nejdříve v roce věku, ideálně před nástupem dítěte do kolektivu.

Dospívající a dospělí mohou dostat tetravalentní vakcínu a vakcínu proti meningokoku B.

Všechny vakcíny proti meniongokokům jsou velmi dobře tolerovány a mají minimum vedlejších účinků, které ve srovnání s nebezpečím invazívního  meningokokového onemocnění jsou naprosto zanedbatelné. Očkování je dobrovolné a platí se. Zdravotní pojišťovny mohou na toto očkování přispívat, je dobré se informovat v očkovacích centrech, u svého lékaře nebo přímo v příslušné zdravotní pojišťovně.