Očkování cestovatelů do rizikových oblastí

Před cestou do exotických destinací je vhodná návštěva poradny pro cestovatele, která bývá součástí očkovacího centra. Nejbližší takové centrum lze nalézt podle místa bydliště na internetu. Návštěva by měla proběhnout s dostatečným předstihem, ideálně 6 týdnů až 3 měsíce před odjezdem.

 

Cestovatel je zde informován nejen o povinném a doporučeném očkování, ale také o vhodné ochraně před poštípáním hmyzem, antimalarické profylaxi, jak se chránit před průjmovým onemocněním apod. Každému zájemci je vypracován individuální plán očkování, kdy zvažujeme, jaká předchozí očkování již prodělal, zda byly nějaké nežádoucí účinky při předchozím očkování, cílovou destinace včetně délky pobytu, programu cesty, ročního období v místě pobytu a podobně.

Klíčový je čas, který zbývá do odjezdu cestovatele, protože vakcíny proti některým nemocem je třeba podat před odjezdem v určitých daných intervalech. Kombinování očkovacích látek je určeno vyhláškou, podle níž lze současně očkovat na různá místa živé i neživé očkovací látky.

 

Jak probíhá očkování na cesty?

Očkovací plán se vytváří po dohodě s klientem, kterému jsou vysvětlena rizika příslušné nemoci, její průběh, míra rizika úmrtí a u doporučených očkování se klient rozhodne, proti kterým nemocem se nechá naočkovat.

Záznam o očkování se zapíše do Mezinárodního očkovacího průkazu, kde musí být uvedeno datum, název vakcíny, nemoc, proti které se očkuje v angličtině, číslo šarže vakcíny, jmenovka a podpis lékaře s razítkem očkovacího centra. Povinná očkování (žlutá zimnice, meningokok) se zapisují na první dvoustranu a opatří se kulatým razítkem očkovacího centra.

Zároveň je vhodné do mezinárodního očkovacího průkazu uvést předchozí doporučená očkování, pokud je klient v minulosti absolvoval a neměl v té době vystaven Mezinárodní očkovací průkaz (virové hepatitidy).

 

Povinná a doporučená očkování

Mezi povinná očkování do některých zemí Afriky a Jižní Ameriky patří očkování proti žluté zimnici. Toto onemocnění má vysokou smrtnost – až 85% u lidí, kteří v oblasti výskytu nežijí, proto je při cestě do rizikových zemí očkování vyžadováno, navíc je vyžadováno při cestách do Asie, pokud cestovatel přijíždí ze země, kde se žlutá zimnice vyskytuje a to z důvodu zavlečení této infekce.

Jde o živou vakcínu, která je považována za jednu z nejúčinnějších a nejbezpečnějších vakcín. Ochrana po očkování nastupuje za 10 dnů po aplikaci vakcíny a je celoživotní.

Očkování tetravalentní vakcínou proti meningokokovým nákazám je povinně vyžadováno při cestách na poutní místo do Mekky. Do ostatních zemí, zvláště rovníkové Afriky a dalších oblastí je toto očkování doporučené.

Očkování proti břišnímu tyfu, stejně jako proti některým dalším nemocem – virové hepatitidy, vzteklina, cholera, japonská encefalitida, chřipka, dětská obrna, záškrt je do některých zemí doporučené.

Břišní tyfus je onemocnění přenosné vodou a potravinami, které je v řadě zemí s nízkým hygienickým standardem běžné. Vakcína chrání po dobu 3 let, v případě přetrvávání rizika nákazy je nutné každé 3 roky přeočkovat.

Přeočkování proti tetanu při cestě do rizikové oblasti, zvláště do zemí, kde může být na ulicích zvýšený počet zvířat, by nemělo být starší než 10 let. V našich podmínkách se přeočkovává dle věku po 10 (u starších) až 15 letech (mladší osoby).

Vzteklina je onemocnění se 100% smrtností, k jeho přenosu dochází po pokousání vzteklým zvířetem. K nejčastějším rizikovým zvířatům patří psi, opice a netopýři. Onemocnění však mohou přenášet i jiné šelmy.

Nejrizikovější zemí s nejvyšším počtem onemocnění i úmrtí je Indie. Vakcína k profylaxi vztekliny se podává v určitém intervalu, kvůli jeho krátkosti nelze první 2 dávky kombinovat s jiným očkováním. Po tomto základním očkování je možné udržovat hladinu protilátek následným očkováním v delších intervalech (1 rok a dále po 5 letech).

 

 

Tento zdravotně výchovný materiál byl vydán za finanční podpory dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví pro rok 2018; identifikační číslo projektu: 10937; Rozhodnutí č. SOZ/10937/6306/2018/1; Název projektu: Podpora informovanosti veřejnosti o prevenci infekčních chorob a očkování 2018.