Pneumokok

Infekce způsobené pneumokoky jsou nejčastější bakteriální nákazy lidí. Původcem je bakterie Streptokokus pneumonie, který má  90 sérotypů, lidská onemocnění způsobuje 23 z nich. Pneumokoky často pouze kolonizují sliznici nosohltanu –  člověk se stane nosičem a pokud dojde k porušení obranných mechanismů, např. virovým onemocněním  (často chřipka), pneumokok se dostává z nosohltanu dále do dolních cest dýchacích a vyvolá onemocnění.

Nejčastější infekcí způsobenou pneumokoky je akutní otitida – zánět středního ucha, který postihuje především děti. Mnohem závažnější jsou pneumonie – záněty plic, kterými zase nejčastěji onemocní starší osoby.

pneumokokNejnebezpečnější jsou tzv. invazivní pneumokoková onemocnění, která ohrožují život nemocného, hlavně malých dětí a osob vyššího věku. Vznikají průnikem pneumokoků do krevního řečiště a způsobují těžkou pneumonii nebo hnisavý zánět mozkových blan – meningitidu. Invazivní pneumokoková onemocnění postihují rovněž osoby se sníženou imunitou, chronickým onemocněním – nádory, narkomanie, alkoholismus, diabetes apod. Ohroženy jsou též osoby, kterým z různých důvodů byla odebrána slezina, která má zásadní význam při likvidaci pneumokoků z krevního řečiště. U těchto osob se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění meningitidou.

Léčba onemocnění způsobených pneumokokem je antibiotická, v řadě zemí však stoupá rezistence patogena na antibiotika, což zhoršuje prognózu těchto nemocí.

Nejhorší prognózu invazivních pneumokokových nákaz má meningitida, umírá až 30% nemocných a pacienti, kteří přežijí, mívají hluchotu nebo jiné postižení mozkových nervů.

Závažnost a častost invazivních pneumokokových onemocnění byly hlavním důvodem vývoje očkovací látky. V současné době je na trhu několik očkovacích látek, nejčastěji používaná je proti 13 sérotypům pneumokoka, očkovat se mohou děti již od 2 měsíců věku. Přednostně by se měly očkovat malé děti, lidé nad 65 let, lidé oslabení některou chronickou chorobou a ti, kterým byla odňata slezina.

Vakcína je velmi dobře snášena a pro některé věkové skupiny hrazena státem.