Virová hepatitida

Virová hepatitida A

Hepatitis_A

Je vysoce infekční, závažné onemocnění jater, vyskytující se na celém světě, nejčastěji však v oblastech s nízkou hygienickou úrovní. Původcem je virus, který se do organismu vniká ústy, vylučuje se stolicí. Virus může být přenesen znečištěnýma rukama s potravou a vodou. Inkubační  doba  je 15- 50 dní, příznaky na začátku připomínají chřipku – teplota, únava, nechutenství, bolesti břicha, nevolnost, někdy bolesti kloubů a svalů. Mezi první známky onemocnění patří často tmavá moč a světlá stolice, zažloutlé oční bělmo, postupně se rozvíjí žluté zbarvení kůže. Délka léčby akutního stadia se počítá na týdny až měsíce, je povinná hospitalizace na infekčním oddělení. Příznaky mohou být vyjádřeny s různou intenzitou, není vyloučen i fatální průběh nemoci. Virová hepatitida A nepřechází do chronického stadia, ale za určitých okolností může v rekonvalescenci dojít k relapsu onemocnění, což se projeví novým zežloutnutím kůže a zvýšením jaterních enzymů v krvi.

 

Virová hepatitida B

Hepatitis_B

Je závažné infekční onemocnění jater způsobené virem hepatitidy B. Přenos je možný krví, sexuálním stykem, ve zdravotnickém zařízení. K nákaze a onemocnění stačí, aby se do vnímavého jedince dostalo mikroskopické množství infikované krve nemocného nebo chronického nosiče viru. Nakažlivost viru hepatitidy B je 100x vyšší, než viru HIV. Nakazit se lze používáním společných hygienických potřeb např. zubní kartáček, ručník, holicí strojek, při tetování, apod. Inkubační doba je 45 až 180 dní.

Příznaky jsou podobné virové hepatitidě typu A, obě nemoci lze rozlišit pouze laboratorním vyšetřením specifických protilátek v krvi. Délka onemocnění a rekonvalescence i pokud nemoc nepřejde do chronicity se počítá na měsíce.

Žloutenka typu B může přejít do chronického stadia a vyústit ve vážné zdravotní komplikace v podobě ztvrdnutí jater – cirrhózy, či karcinomu jater.

Pro tyto závažné komplikace, které toto onemocnění může přinést, je česká populace od ročníku narození 1989 plošně očkována v rámci povinného očkování dětí.

Prevence virových hepatitid A a B

Nejúčinnější ochranou proti hepatitidě A i B je očkování. Očkovat se lze proti oběma typům současně – kombinovanou vakcínou proti hepatitidě A + B, která se aplikuje ve 3 dávkách v intervalu 1 měsíc a 5 měsíců, dostatečná ochrana nastupuje za 7-14 dní po druhé dávce, účinnost je po 3 dávkách celoživotní.

Očkovat lze také proti každému typu hepatitidy zvlášť.

Proti virové hepatitidě A se vakcína aplikuje 2x, po první dávce je dostatečná ochrana, druhá dávka se aplikuje po 6-12 měsících jako posilovací, další přeočkování není nutné. Je možné očkovat děti od 1 roku věku.

Proti virové hepatitidě B se vakcína aplikuje ve 3 dávkách ve stejných intervalech jako kombinovaná vakcína. Účinnost je rovněž celoživotní.